ชื่อหนังสือ คู่มือ Call Center & Voice Processing
 จำนวน :  172 หน้า
 ผู้แต่ง :  อ.สรวิทย์ บัวศรี
 ขนาดรูปเล่ม :  190 x 240 x 10 มม.
 เนื้อในพิมพ์ :  ฟ้า-ขาว-ดำ
 ชนิดของปก :  ปกอ่อน
 ราคา :  295 บาท
 จำหน่ายที่ ร้านหนังสือในตลาดบองมาเช่
/ บริษัท คอนแทคส์ มายด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 02-589-3001
รายละเอียด
คู่มือ Call Center & Voice Processing หนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ในการทำงาน โดยเนื้อหาจะครอบคลุมการใช้งานระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติตั้งแต่อุปกรณ์หลัก การออกแบบ การจัดเตรียม รวมไปถึงการบริหารงานใน Call Center จึงเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ในเรื่อง IT Management แก่ผู้บริหารองค์กร ผู้ปฏิบัติงานกับระบบ Call Center พนักงานรับโทรศัพท์ (Agent) Supervisor ผู้ดูแลระบบ ผู้พัฒนาระบบ ตลอดจนผู้ที่คิดจะเริ่มนำระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติมาใช้งานและผู้สนใจทั่วไป นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบ Call Center ในขั้นแรก

สารบัญ
• บทที่ 1 Call Center & Voice Processing
• บทที่ 2 PBX PC/PBX ตู้สาขาโทรศัพท์
• บทที่ 3 ACD-Automatic Call Distribution ระบบกระจายสายการเรียกเข้า
• บทที่ 4 IVR-Interactive Voice Response ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
• บทที่ 5 CTI-Computer Telephony Integration
• บทที่ 6 Call Center กับ Internet
• บทที่ 7 ISDN ระบบสื่อสารสัญญาณดิจิตอลความเร็วสูง
• บทที่ 8 อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ Call Center
• บทที่ 9 การออกแบบระบบ IVR
• บทที่ 10 การดำเนินงานจัดทำระบบ Call Center
• บทที่ 11 การพิจารณาจำนวน Port โทรศัพท์ที่ต้องใช้ใน Call Center
• บทที่ 12 การบริหารงานบุคคลากร Call Center
• บทที่ 13 รายชื่อบริษัทที่รับดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง Call Center
• บทที่ 14 คำแนะนำทั่วไป