หลักสูตร Non-Voice : เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media (Facebook & Line) (Effective Communication & Writing Social Media Technique) เพราะศาสตร์การพูดกับการเขียน แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้น หลักสูตร Social Media Marketing จึงได้ออกแบบมาเพื่อเน้นการสื่อสารผ่านตัวอักษร ด้วยการเขียน-การพิมพ์ตอบบน Social Media และวิธีการตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ ด้วยภาษาที่สวยงาม ทุก Page Character การรับเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียน รวมถึง Workshop ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆที่ไม่มีในหนังสือและในเว็บไซต์ ได้ฝึกแต่งปรับแก้-โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ไปฏิบัติงานได้ทันที (อบรมและสอนโดยวิทยากร รางวัล The Best Contact Center Awards 2016 สาขา Social Media Marketing รับรองโดยสมาคม Call Center ประเทศไทย (Thai Contact Center Trade Association))

 


เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Line & Facebook)
(Effective Communication & Writing Social Media Technique) : ในปัจจุบัน การสื่อสารด้วยการใช้ Social media Facebook ของลูกค้า เพื่อระบายความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจจากการใช้บริการ มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น ดังนั้น การตอบกระทู้ ข้อความผ่านทาง Social Media ที่ดี ยังมีบทบาทสำคัญที่ช่วยขจัดหรือลดข้อโต้แย้ง และความเข้าใจผิด ทั้งยังจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ในการเป็นผู้ให้บริการที่ดีอีกด้วย

รายละเอียดหลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Line & Facebook)
(Effective Communication & Writing Social Media Technique)
การพัฒนาความคิด พัฒนา EQ และการปรับเปลี่ยนคำพูด
•    ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ให้บริการที่แสดงออก
•    เทคนิคการใช้ข้อความและคำพูดเชิงลบ เป็น บวก (Magic Words)
     -    งานร้องเรียน
     -    งานขาย
     -    งานบริการข้อมูล
     -    การประสานงาน ติดตามงาน etc.
•    Case Study & Activity

ความรู้ด้านงานสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media
•    คุณสมบัติของ Page Admin
•    ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภท
•    ปัญหาและผลเสียที่เกิดขึ้น ในโลก Social Media
•    เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
•    กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการกระทำผิด

การตอบข้อความผ่านทาง Page Facebook - Social Media
•    Format ในการตอบ
•    การใช้ข้อความ Wording และคำพูดใน กรณีต่างๆ
•    เทคนิคและวิธีการตอบข้อความใน Social Media ด้วยภาษาที่สวยงาม
•    การใช้ข้อความ เพื่อความเข้าใจ กระจ่างชัด โน้มน้าวจิตใจ และลดข้อโต้แย้ง
•    เทคนิคการเปลี่ยนข้อความและคำพูดเชิงลบ เป็น บวก (Magic Words)
•    ข้อควรระวังในการใช้ Wording Mood & Tone
•    Best Practice & Case Study : ตัวอย่าง The Best Case ที่เกิดขึ้นจริง

Workshop & Practice
•    ฝึกการใช้เทคนิคและวิธีการตอบข้อความ ในกรณีต่างๆ
•    ปรับเปลี่ยนและแก้ไขการตอบให้ถูกต้อง
•    ข้อเสนอแนะ & สรุปเทคนิคที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของลูกค้า

Case Study
Practice & Activity
Workshop

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม : พนักงานรับผิดชอบในการตอบข้อความผ่านทาง Social Media

ระยะเวลาการอบรม : 1 วัน
เวลา :  09.00 – 16.00 น.
รูปแบบวิธีการอบรม : อบรมเชิง Consult : บรรยาย, Workshop, ฝึกปฏิบัติ, Case Study

สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณไก่ :Training Manager
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-589-3001, 086-200-1122
E-mail Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1577_ssCME Training Center ได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท 1577 Home Shpping  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Admin Page  ในหลักสูตร : "เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media"  เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค ฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook2

 

 

 

 

 1577_ssCME Training Centerได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท 1577 Home Shpping  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Admin Page  ในหลักสูตร : "เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media"  เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค ฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook2

 

 

 

 

Social_Media_Training_07ssCME Training Center ได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท 1577 Home Shpping  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Admin Page  ในหลักสูตร : "เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media"  เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค ฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook2

 

 

 

 

 
 

       1577_7Dec19__0119

1577_7Dec19__0128

Inno-cons_Social__0126

Inno-cons_Social__0134

 

 

 

หลักสูตร Call Center และหลักสูตร Social Media Marketing ประจำปี 2562-2563 :  เทคนิคการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media (Facebook & Line)
Update : 29 March 2019 :
วิธีการตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า เทคนิคการตอบเพื่องานขาย และกลยุทธ์การบริหารงาน Social Media Management
ปรับปรุง
หลักสูตร Social Media Marketing ใหม่ล่าสุด เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2562
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2563