ความสำเร็จ ของ..ผู้จัดการ..ผู้ดูแลจัดการฝึกอบรมพนักงาน..ฝ่าย HR..ฝ่ายบุคคล..ผู้ที่ติดต่อประสานงานการฝึกอบรม :

ภายหลังจากการอบรมในทุกๆ Class ... นอกจากความประทับในในความรู้ เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติที่เห็นผลอย่างชัดเจน
ความประทับใจในเทคนิคการสอนการถ่ายทอด ประสบการณ์ ความรู้ของวิทยากรจากสถาบัน Thailand Call Center Academy แล้ว...
สิ่งหนึ่ง..ที่น้องๆ ผู้เข้ารับการอบรม..จะกล่าวถึง..และชื่นชมเป็นอย่างมาก..ก็คือ.. ความประทับใจเป็นอย่างมากกับ...ฝ่ายจัดการฝึกอบรม ..
ผู้ที่ได้คัดสรร สรรหา สิ่งดีๆ ความรู้ใหม่ๆ มาให้แก่พวกเขา ..สรรหาหลักสูตร Call Center ทั้งการบริการทางโทรศัพท์ และการบริการประเภท Face to Face
จากสถาบัน Thailand Call Center Academy..ทำให้พวกเขาได้รับในสิ่งดีๆ..ที่เขาไม่เคยรับมาก่อน ได้มีความรู้ใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ เข้ามา ได้รับความสุข สนุกสนาน เฮฮา รอยยิ้ม
โดยไม่ใช้เกมส์..หรือกิจกรรมสันทนาการแบบ Outdoor มาใช้เลย แต่ใช้เทคนิคการอบรมพิเศษ..ซึ่งเป็น Signature ที่แตกต่างจากที่เคยได้รับการอบรมมา...
ด้วยเนื้อหาสาระที่ตรงจุด ตรงประเด็นจริงๆ..ฝึกกันแบบจริงๆ สามารถนำไปใช้ได้จริงๆ ชัดเจน เข้าใจง่าย ตลอดการฝึกอบรม..
ทำให้ภายหลังจากการฝึกอบรมทุกครั้ง สามารถพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลอย่างชัดเจน..

ต้องกราบขอขอบพระคุณ..ผู้จัดการ..ผู้ดูแลจัดการฝึกอบรมพนักงาน..ฝ่าย HR..ฝ่ายบุคคล..ผู้ที่ติดต่อประสานงานการฝึกอบรม..ทุกๆ ท่านที่น่ารัก
มา ณ ที่นี้ ด้วยนะคะ...ที่ได้เลือกสิ่งดีๆ หลักสูตรดีๆ..ให้แก่น้องๆ พนักงานในองค์กรของท่าน
และให้โอกาสสถาบัน Thailand Call Center Academy ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่าน..