Let's Talk About Thailand Call Center

งานประกาศผลรางวัล TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2015...ยิ่งใหญ่ที่สุด!! กับรางวัล Call Center สุดยอดที่สุดของประเทศไทยประจำปี "The Best Thailand Contact Center Awards 2015"

 

 

 

 

 

  

 

 

 

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2015"  เมื่อคืนวันพุธที่  27 มกราคม 2559 ณ ห้อง Ballroom1 โรงแรม เชอร์ราตัน แกรนด์ สุขุมวิท พื่อมอบรางวัลสุดยอดการบริการให้แก่ศูนย์บริการ Call Center ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย "The Best Thailand Contact Center Awards 2015" โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ Call Center ให้เกียรติเข้ารับรางวัลอันทรงคุณค่า ทั้งประเภท Corporate และประเภท Individual โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA), สถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA), สถาบันวิชาการ TOT, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้เชี่ยวชาญด้าน Call Center เป็น ผู้มอบรางวัล ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยกำหนดขึ้น โดยอ้างอิงและเปรียบเทียบ เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล