เทคนิคเล็กน้อยๆ ในการจัดการกับเรื่องร้องเรียน มีหลากหลายวิธีด้วยกัน สำหรับสิ่งดีๆ ที่จะแนะนำกันในวันนี้ ก็คือ ในขณะที่น้องๆ กำลังรับเรื่องร้องเรียน จะต้องตั้งใจฟัง และใจเย็นๆ ปล่อยให้เขาได้ระบายความอึดอัดใจออกมา และพยายามจับประเด็นให้ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไร และต้องการให้เราปฏิบัติอย่างไร ซึ่งในขณะที่กำลังสนทนากับลูกค้าให้พึงระวังเรื่องลมหายใจ พร้อมแสดงอารมณ์ร่วม สนใจ เข้าใจ เห็นใจ เป็นห่วง พยายามค้นหาปัญหา หรือสาเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆ ให้ได้ พร้อมสรุปประเด็น หาทางช่วยเหลือลูกค้า และคิดอยู่เสมอว่า ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ นะครับ 

 บทความ :
Thailand Call Center Academy
คู่มือ Contact Center & Management
อบรมเพิ่มเติมได้จากหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Positive Thinking )
*** หลักสูตรการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ Agent และพนักงาน Call Center ทุกคนต้องเรียน ..... Recommended
Update : วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562