1.    เตรียมอุปกรณ์ เช่น ปากกา กระดาษโน้ต  ให้พร้อมเพื่อตอบรับสายลูกค้า
2.    กล่าวต้อนรับ ด้วยถ้อยคำที่ชัดเจน  น้ำเสียงสุภาพ  แจ่มใสเต็มใจให้บริการ
3.    ตั้งใจฟังคำพูดของลูกค้า จับประเด็น เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการ  โดยไม่ขัดจังหวะ
4.    หากทราบชื่อลูกค้า ควรเรียกชื่อลูกค้าในการสนทนาด้วย  เพื่อสร้างความรู้สึกใส่ใจในตัวบุคคล

5.    ในการโอนสาย ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนว่า จะโอนสายไปให้ใคร หน่วยงานใด  และต้องแจ้งผู้รับสายให้ทราบด้วยว่าจะโอนสายลูกค้าชื่ออะไร  ติดต่อเข้ามาด้วยเรื่องอะไร  ก่อนปล่อยสายเพื่อมิให้ลูกค้าต้องเริ่มต้นการสนทนาใหม่ทั้งหมด
6.    หากไม่เข้าใจความต้องการของลูกค้าให้สอบถามอย่างสุภาพ  และกล่าวทวนความเข้าใจ เพื่อให้บริการได้ถูกต้อง
7.    เมื่อจบการสนทนา ให้กล่าวคำขอบคุณ ก่อนวางสายทุกครั้ง
8.    เมื่อจบการสนทนา ต้องรอให้ลูกค้าเป็นผู้วางสายก่อนเสมอ
 

 

 

บทความ :
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :
หลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่อาชีพ...งานบริการ Call Center...สำหรับพนักงานใหม่

Update : Thursday, 11 April 2013