"เทคนิคการเสนอขายสินค้าที่ดี...ควรเป็นอย่างไร" 

1.    พนักงานขาย จะต้องเปิดใจลูกค้าให้ได้ โดยต้องใช้ Skill ทักษะด้านการสื่อสาร ใช้เทคนิคการพูดและการเสนอขายสินค้า เพื่อให้ลูกค้ายอมสละเวลาเปิดใจ และยอมเปิดโอกาสให้เราพูดคุยนำเสนอ
2.    การเลือกใช้คำพูดที่ดี และการใช้คำพูดที่น่าสนใจในการเปิดการขาย สามารถที่จะกระตุ้นและดึงดูดความสนใจให้แก่ลูกค้าได้
3.    ต้องรู้จักสังเกตลูกค้า ทั้งจากพฤติกรรมและคำพูดที่แสดงออกมา เพื่อสอบถามให้เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
4.    ต้องอธิบายเนื้อหาของสินค้า โน้มน้าวให้ดี แต่อย่าพยายามยัดเยียดการขายสินค้า เมื่อลูกค้าไม่สนใจ
5.    พนักงานขายต้องนำเสนอด้วยความจริงใจ ปรารถนาให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุด พร้อมพยายามทำให้ลูกค้าตัดสินใจ เลือกใช้สิ่งที่เรากำลังนำเสนอให้ได้

6.    เพราะลูกค้าแต่ละรายมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น พนักงานขายจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การขายสินค้าที่หลากหลายด้วย

ทักษะที่จำเป็นของพนักงานขายอีกสิ่งหนึ่ง นั่นก็คือ การวิเคราะห์ลูกค้า พนักขายจะต้องฝึกการวิเคราะห์ลูกค้าให้เป็น ทั้งจากการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และจับประเด็นจากคำพูดลูกค้า ต้องฝึกสังเกตและการจับอาการลูกค้าให้ออก ทั้งจากบุคลิกลักษณะ สีหน้า ท่าทาง นิสัยส่วนตัว และคำพูดของลูกค้า

*** สิ่งที่พนักงานขายพึงต้องระวัง ก็คือ การพูดจาแบบน้ำท่วมทุ่ง หรือ การพูดแต่เพียงฝ่ายเดียว บ่อยครั้งที่เราจะสังเกตได้จากพนักงานขาย ที่เข้ามาติดต่อเรา เขาจะเร่งพูด..พูด..พูด..และก็พูดแต่เพียงฝ่ายเดียว  ซึ่งการสื่อสารแบบนี้ จะทำให้ลูกค้ารู้สึกรำคาญ และปฏิเสธในการนำเสนอขาย ดังนั้นพนักงานขายจะต้องระวังเรื่องการสื่อสารทางเดียวด้วย 

เป้าหมายของการขาย คือ การปิดการขายให้ได้
ส่วนใหญ่พนักงานขายมีโอกาสเปิดการขายได้แล้วแต่ปิดการขายไม่ลง ซึ่งมาจากหลากหลายสาเหตุ ทั้งมาจากทางลูกค้าเอง ทั้งจากสภาพแวดล้อมในขณะนั้นเอง ทั้งจากตัวพนักงานขายเอง อาทิเช่น ทักษะการให้ข้อมูลของพนักงานไม่แน่นพอ ทักษะการบริการยังไม่ดีพอ รวมถึงตัวลูกค้ายังไม่มีความต้องการใช้สินค้าในขณะนั้น ดังนั้นพนักงานขายควรได้รับการฝึกฝนทักษะด้านการขาย ทักษะด้านการสอบถามความต้องการที่แท้จริงลูกค้า และใช้กลยุทธ์ทางด้านการขาย รวมถึงการนำเทคนิคในการขจัดข้อโต้แย้งจากลูกค้าออกมาใช้ ซึ่งโดยทั่วๆ ไปลูกค้าส่วนใหญ่จะติดอยู่ที่เรื่องของราคาสินค้าที่แพงไป หรือสินค้าที่เรานำเสนอยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ดังนั้นหากเรามีวิธีการพูดเพื่อเปิดการขาย การถาม การนำเสนอขาย และปิดการขายที่ดีกับลูกค้าแล้ว ก็จะทำให้พนักงานขายประสบความสำเร็จ และมีกำลังใจในการขายต่อไปได้ไม่ยากบทความ :
Thailand Call Center Academy
คู่มือ Contact Center & Management
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :
- หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Positive Thinking )
- หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์สำหรับ Call Center
(Professional Telesales & Upsales Skill)
*** หลักสูตรที่เน้นกลยุทธ์มากมายหลากหลายวิธี เทคนิคการเปิดและปิดการขาย การสื่อสาร ต่อรอง โน้มน้าว สร้างแรงบรรดาลใจ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า
Update :
วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557