Latest

CME Training Center อบรมหลักสูตรเทคนิคการเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล (Professional Sales & Telesales) Wilson Land & Property ซึ่งเป็นหลักสูตรเทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ สำหรับธุรกิจประเภท Condominium & Resort จำนวน 2 วัน

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก Blue Sky Groups และ Wilson Land & Property Pattaya ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Inbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและดูแลลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจประเภท Condominium & Resort ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขายที่รวดเร็ว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้องอบรม ตึก LCD พัทยาใต้ จำนวน 2 วัน โดยมี คุณโม Owner เป็นประธานเปิดการอบรม และมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ กลยุทธ์ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

 

CME Training Center อบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - โดยเน้น Outbound Call) (In-House Training โรงพยาบาลยันฮี)

CME : Contacts Mind Education Training Center ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลยันฮี  ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Inbound-Outbound Call และ Operator ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขาย ทั้งแบบ Face-to-Face และทางโทรศัพท์ พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ โดยมุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้องอินเตอร์ 1 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย ตอบข้อโต้แย้ง และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Workshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

 

CME Training Center อบรมหลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน Happy Workplace (หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน) (อบรม In-house Training คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการอบรมให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร Happiness in Work Plac คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสร้างความสุข ที่เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจไปสู่ผู้ที่ต้องการติดต่อประสานงาน เพื่อพนักงาน ลูกศิษย์ ผู้ปกครอง อาจารย์ วิทยากร ที่มาใช้บริการ เติมคุณภาพและความประทับใจ ด้วยการทำงานอย่างมีความสุข 

อบรมการบริการหน้า Counter แบบ Face-to-Face หลักสูตร เทคนิคการประสานงานและการรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ Professional Customer Complaint Handling (อบรม In-house training พาราวินเซอร์) รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานที่เป็นเลิศ

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ในเครือพาราวินเซอร์ ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ของเครื่องมือวิเคราะห์และ ทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของ SHIMADZU ประเทศญี่ปุ่น ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ ฝ่ายขาย และ Customer Service ทั้งแบบ Face-to-Face และทางโทรศัพท์ ในหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling) เพื่อเน้นการบริการที่เป็นเลิศและป้องกันข้อร้องเรียน ณ  ห้องอบรม USC 03 ชั้น 9 โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็น วิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติในการสื่อสาร และรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ ที่แท้จริง เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด มารยาท วิธีการครอบครองปัญหา พร้อมสาระ Case Study ดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ พร้อมได้รับความรู้นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

CME Training Center อบรมภาษาอังกฤษ บริษัท TOA PC หลักสูตร Professional Business English Email & Report Writing Workshop

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท TOA (ประเทศไทย)  จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ทีม TOA ระดับ Manager ในหลักสูตร Professional Business English Email & Report Writing Workshop ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการเขียนและตอบ E-mail เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยมี Teacher Richel Tagawa Teraza เป็นวิทยากรถ่ายการเขียนและตอบ E-mail  แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนข้อควรระวังในการเขียน E-mail จาก Case ต่างๆ ที่หลากหลาย พร้อมทั้งเทคนิควิธี การเขียน Report and Note ที่สร้างความประทับใจ เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ สาระ รอยยิ้ม ความเป็นกันเอง ที่สนุกสนาน อบอุ่น พร้อมฝึกการเขียน (work shop) ด้วย Case ที่เกิดขึ้นจริงๆ โดยมี Teacher เจ้าของภาษามา Coach กำกับดูแล จึงมั่นใจว่าผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปปรับใช้ในการบริการได้อย่างมั่นใจ