Latest

หลักสูตรฝึกอบรม Customer Service Excellence

เทคนิคการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ แบบมืออาชีพ (Customer Service Mind to Service Excellence) : ความรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวกับ งานบริการ การสร้างพลังแรงจูงใจ การสร้างสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในการทำงาน  การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ การเปลี่ยนความคิดเป็นเชิงบวก เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะงานบริการลูกค้า ซึ่งมีทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร เนื่องจากพนักงานทุกคน ต้องทำหน้าที่เสมือนพนักงานต้อนรับของฝ่ายนั้นๆ ที่สามารถเป็นผู้สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้เกิดขึ้นในใจของผู้รับบริการได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัส รวมทั้งเป็นจุดที่สามารถสร้างความประทับใจอย่างเหนือความคาดหมาย

Contacts Mind Education Training Center "CME Training Center" เปิดฝึกอบรมและสัมมนา ทั้งแบบ Inhouse Training และ Public Training สอนโดยเน้นคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อยกระดับการบริการสู่ระดับมืออาชีพ

Contacts Mind Education Training Center หรือชื่อย่อ "CME Training Center"
เป็นศูนย์การเรียนรู้ Training Center ที่เปิดสอนและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ด้วยคุณภาพการสอน วิทยากรระดับประเทศ ชำนาญการสอน การถ่ายทอด ที่เน้นการนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง  จึงได้รับความเชื่อมั่น มั่นใจและไว้วางใจจากผู้ประกอบการ มากกว่า 400 องค์กร (มากกว่า 1,000 รุ่น) ให้ดำเนินการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา หลายประเภท เช่น
        Service Excellence อบรมการบริการที่เป็นเลิศ
        Service Mind อบรมการบริการด้วยหัวใจ
        Personality อบรมบุคลิกภาพ
        Communication อบรมการสื่อสาร
        Complaint Handling & Management อบรมการรับเรื่องร้องเรียน, การแก้ไขปัญหา
        Sales & Management อบรมการขาย, อบรมพนักงานขาย, อบรมเทคนิคการขาย, อบรมการบริหารทีมขาย
        Supervisor & Management อบรม Supervisor, อบรมหัวหน้างาน
        Manager & Management อบรมกลยุทธ์การบริหารงาน สำหรับผู้บริหาร - ผู้จัดการ
        Teamwork อบรมการทำงานเป็นทีม - การสร้างทีม
        Creative Thinking & Service Innovation อบรมการคิดสร้างสรรค์ - นวัตกรรมการบริการ
        Positive Thinking อบรมการคิดเชิงบวก
        Happy Workplace & Work Life Balance อบรมการสร้างความสุขในที่ทำงาน และ การใช้ชีวิตอย่างสมดุล
        Contact Center อบรม Call Center / Contact Center
        • Social Media Managemet เน้นการเขียนตอบลูกค้าผ่านทาง Facebook และ Line Chat ด้วยภาษาที่สุภาพ สวยงาม

CME Training Center อบรมหลักสูตร Service Mind & Beyond Expectation (อบรมหัวหน้าสาขารมย์รวินท์คลินิค)

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก รมย์รวินท์ คลินิค จัดฝึกอบรม พนักงาน และ Beauty Treatment หลักสูตร Service Mind & Service Excellence Beyond Expectation (หลักสูตรการบริการลูกค้าด้วยใจด้วยบริการที่แตกต่าง) ณ คลินิคจุดบริการ สาขาเซ็นทรัลชิดลม โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเติมเต็มและวิธีการปฎิบัติต่อลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย ด้วยการบริการที่แตกต่าง ที่เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ใหม่ๆ สาระ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน ความอบอุ่น ความรัก ความใส่ใจในรายละเอียด สู่การบริการอีกระดับ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

CME Training Center อบรมการบริการด้านหน้า Counter แบบ Face to Face : ให้แก่ วุฒิศักดิ์ คลินิก 100 สาขาทั่วประเทศ

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติจาก บริษัท วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก เวชกรรม จำกัด (มหาชน) ในการอบรมหลักสูตร จุดพลังเติมเต็มเรื่องการบริการลูกค้าด้วย Service Mind & การบริการที่เหนือความคาดหมาย / เทคนิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล และ เทคนิคการขายอย่างไร...ให้ทะลุเป้า / Complaint Management แก่พนักงาน วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก คลินิกดูแลผิวพรรณและความงาม ทุกตำแหน่ง ทั้งตำแหน่งพนักงานต้อนรับ ด้านหน้า Counter ด้านหลัง Counter และพนักงาน Treatment ณ จุดบริการ เพื่อเป็นสุดยอดทีมงานบริการลูกค้าอย่างแท้จริง งศ์วาน)

CME Training Center อบรมหลักสูตร Service Mind & Effective Communication + Upsales Skill (อบรม true Coffee 8 รุ่น)

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติจาก true Coffee จัดฝึกอบรมน้องๆ true Coffee  จำนวน 8 รุ่น ในการอบรม หลักสูตร Service Mind & Effective Communication + Upsales  การบริการที่เหนือความคาดหมายและการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ทำยอดขายให้ทะลุเป้า ณ อาคารรุ่งโรจน์ Motivation Zone  ซึ่งมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเติมเต็มและวิธีการปฎิบัติต่อลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานงานบริการที่เหนือความคาดหมาย ที่เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ สาระ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน เฮฮา ความอบอุ่น พร้อมการปฎิบัติการด้วย Service Mind และเทคนิคการสื่อสาร เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ true Coffee และสร้างยอดขายให้ทะลุเป้า เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของชีวิต