Contacts Mind Education ได้รับเกียรติจาก true Coffee จัดฝึกอบรมน้องๆ true Coffee  จำนวน 8 รุ่น ในการอบรม หลักสูตร Service Mind & Effective Communication + Upsales  การบริการที่เหนือความคาดหมายและการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ทำยอดขายให้ทะลุเป้า ณ อาคารรุ่งโรจน์ Motivation Zone  ซึ่งมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเติมเต็มและวิธีการปฎิบัติต่อลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานงานบริการที่เหนือความคาดหมาย ที่เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ สาระ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน เฮฮา ความอบอุ่น พร้อมการปฎิบัติการด้วย Service Mind และเทคนิคการสื่อสาร เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ true Coffee และสร้างยอดขายให้ทะลุเป้า เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของชีวิต


หลักสูตร : การสร้างเสริม Service Mind และการบริการอย่างเหนือความคาดหมาย
(Service Mind to Service Excellence Beyond Expectation)
เป็นหลักสูตรการสนทนาและหลักสูตรการบริการ ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของ ลูกค้า การให้ความสาคัญกับเรื่องการวิเคราะห์
และใส่ใจในรายละเอียด เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการได้อย่างเหนือความคาดหมายและมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้เรียนรู้เทคนิคในการบริการ โดยเน้นการระดมสมอง ฝึกคิด วิเคราะห์
ทำกิจกรรมประยุกต์การให้บริการอย่างเป็นระบบ และ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะเข้าใจวิธีการ สร้างนิสัยอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี
สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และสามารถประยุกต์ต่อยอดความรู้ด้านการบริการได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการ แนวคิดและเทคนิคการส่งมอบบริการถึงมือลูกค้าด้วยความประทับใจ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทั้งในด้านการบริการและการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
3. เพื่อสร้างความเข้าใจธรรมชาติ ความต้องการ ความคาดหวัง และพฤติกรรมของลูกค้า
4. เพื่อเข้าใจในเรื่องการให้บริการและขั้นตอนการให้บริการที่สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
5. เพื่อสร้างและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในเรื่องของงานบริการ
6. เพื่อเข้าใจในมาตรฐานและสร้างสรรค์บริการที่แตกต่างและโดนใจลูกค้า โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ประโยชน์ที่จะได้รับ
ได้รับเทคนิคและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
• จะได้เห็นตัวอย่างการให้บริการในมุมมองต่างๆ กว้างขึ้น
• มีศักยภาพในการทำงานสูงขึ้น
• ได้แรงบันดาลใจในการพัฒนางานและชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
• มีพลังใจ มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น
• มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้น
• กล้าแสดงความสามารถมากขึ้น
• มีความสุขและสนุกกับการทำงานมากขึ้น
• กล้าตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะทำเป้าหมายให้บรรลุความสำเร็จ
• มีความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มผู้ร่วมงานด้วยกัน

ระยะเวลาการอบรม : 1 วัน
เวลา :  09.00 – 16.00 น.
รูปแบบวิธีการอบรม : อบรมเชิง Consult : บรรยาย, Workshop, ฝึกปฏิบัติ, Case Study

สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณไก่ :Training Manager
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-589-3001, 086-200-1122
E-mail Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 -----------------------------------------------

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ Service Mind  Class

รุ่นที่ 1 - 8 :  รุ่นที่ 1,5 : น้องนัท น้องโตโต้ น้องมด น้องเบญ น้องหมี น้องบอส น้องอ๊อฟ น้องพุย น้องโบว์ น้องเก๋ น้องติ๊นา น้องจ๊ะอ๋อ น้องบัน น้องปอนด์ น้องเกด น้องแอน น้องยุ้ย น้องแก็ป น้องกิ๊ก น้องแจ็ค น้องตุ้งกี๋ น้องดา และน้องเอ๋ย  : + น้องฝ้าย น้องต่าย
รุ่นที่ 2, 6 : น้องเอก น้องแหม่ม น้องกิ๊ฟ น้องกด น้องสุ  น้องกิ๊ป น้องพอล น้องนิดา น้องแอม น้องแหวว น้องเต้ย น้องโรซี่ น้องจ๊ะอ๋อ น้องเกด น้องยุ้ย น้องมน น้องสา น้องบอย น้องปุ๊ก น้องปั๊ก น้องอาร์ม น้องวัต น้องที : + น้องเนย น้องเป้ น้องจิน
รุ่นที่ 3, 7 : น้องบิ๊ก น้องจอย น้องอ้อม น้องใหม่ น้องกร น้องอีฟ น้องอ๋อม น้องกุ๊ก น้องทราย น้องปู น้องแบงค์ น้องพลอย น้องแนน น้องปุ๊ก น้องเต้ย น้องมัท น้องจ๋า น้องพลอย น้องมด  น้องเปิ้ล : 
รุ่นที่ 4, 8 : คุณคม คุณเปิ้ล น้องจอร์จ  น้องไปร์ท น้องมดแดง น้องไผ่ น้องปอม น้องเมย์ น้องเต น้องตั้ม น้องกุ้ง น้องกบ น้องแพรว น้องนุช น้องมินท์ น้องน้อง น้องติ๊ก น้องหยา น้องเบลล์  น้องเล็ก คุณตี๋ คุณหยือ : + น้องตาล น้องต้นหลิว และ Smurf Team
รักษาสุขภาพด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่นะคร้าบ ลูกศิษย์ทุกคนน่ารักมากกกกกก...  ขอให้ทะลุเป้าทุกสาขานะครับ.....ทุกคนทำได้ ชิวๆ สบายๆ ง่ายๆ ครับ