CME Training Center ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลยันฮี จัดฝึกอบรมน้องๆ Yanhee Shop ทุกสาขา สำหรับรุ่นที่ 2 ในการอบรมการบริการแบบ Face-to-Face หลักสูตร จุดพลังการบริการและการขายสินค้าเวชสำอาง..หน้าร้านให้ทะลุเป้า ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย พร้อมจุดประกายเพิ่มพลังการบริการ และเทคนิคการขายสินค้าหน้าร้าน เพื่อสร้างยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้อง Inter 1 เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเทคนิค เติมเต็มและวิธีการปฏิบัติต่อลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานงานบริการที่เหนือความคาดหมาย ที่เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ สาระ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน เฮฮา ความอบอุ่น พร้อมการปฏิบัติด้วย Service Mind พร้อมจุดประกายและเพิ่มพลังการบริการ เทคนิคการขายสินค้าเวชสำอาง กระตุ้นยอดขายหน้าร้านแบบ Face to Face ให้ทะลุเป้า ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ๆ การเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี และ Case ต่างๆที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที  สร้างยอดขายให้ทะลุเป้า เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของชีวิตหลักสูตร :
จุดพลังการบริการและการขายสินค้าเวชสำอาง..หน้าร้านให้ทะลุเป้า

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการ แนวคิดและเทคนิคการขายและส่งมอบบริการถึงมือลูกค้าด้วยความประทับใจ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทั้งในด้านการบริการ การสร้างยอดขาย และการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
3. เพื่อสร้างความเข้าใจธรรมชาติ ความต้องการ ความคาดหวัง และพฤติกรรมของลูกค้า
4. เพื่อเข้าใจในเรื่องการให้บริการและขั้นตอนการให้บริการที่สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
5. เพื่อสร้างและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในเรื่องของงานบริการ
6. เพื่อเข้าใจในมาตรฐานและสร้างสรรค์บริการที่แตกต่างและโดนใจลูกค้า โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ประโยชน์ที่จะได้รับ
ได้รับเทคนิคการขายและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล
• จะได้เห็นตัวอย่างการให้บริการในมุมมองต่างๆ กว้างขึ้น
• มีศักยภาพในการทำงานสูงขึ้น
• ได้แรงบันดาลใจในการพัฒนางานและชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
• มีพลังใจ มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น
• มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้น
• กล้าแสดงความสามารถมากขึ้น
• มีความสุขและสนุกกับการทำงานมากขึ้น
• กล้าตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะทำเป้าหมายให้บรรลุความสำเร็จ
• มีความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มผู้ร่วมงานด้วยกัน

ระยะเวลาการอบรม : 1 วัน
เวลา :  09.00 – 16.00 น.
รูปแบบวิธีการอบรม : อบรมเชิง Consult : บรรยาย, Workshop, ฝึกปฏิบัติ, Case Study

สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณบี (ธัญญ์รวี ธนัตถ์กุลสิทธิ์)
:Training Manager
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-589-9001, 091-928-6882
E-mail Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ

รุ่นที่ 2 : น้องแอมป์ น้องบุ๋ม น้องกล้า
น้องเต้ น้องศิ น้องอ้อย
น้องแหวน น้องผึ้ง น้องบี
น้องบุ๋ม น้องป๋อย
น้องริน น้องอ้อ
น้องไอซื น้องนก น้องอั้ม
น้องเอ๋  น้องเดือน พี้อ้อม

รักษาสุขภาพด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่นะคร้าบ ลูกศิษย์ทุกคนน่ารักมากกกกกก...  ขอให้ทะลุเป้าทุกสาขานะครับ.....ทุกคนทำได้ ชิวๆ สบายๆ ง่ายๆ ครับ

             

 

 

Contact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy 

 Contact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy