หากน้องๆ ผู้ให้บริการลูกค้า ไม่ว่าแบบ Customer Service หรือ Call Center มีภาวะความเครียด..จะส่งผลถึงการบริการทันที โดยจะส่งผลไปถึงอารมณ์ น้ำสียง และลมหายใจ ในขณะบริการ โดยที่น้องๆเหล่านั้น อาจจะไม่รู้ตัว แต่ลูกค้าจะสามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์ดังกล่าว ดังนั้นพนักงานผู้ให้บริการลูกค้า จึงจะต้องมีวิธีการขจัดความเครียดที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้แต่ละคนจะมีวิธีการที่ไม่เหมือนกัน อาทิ
1 พักจากงานที่ทำอยู่ แล้วหันไปทำอย่างอื่นก่อน แล้วค่อยกลับมาทำงานใหม่
2 ดื่มน้ำ หรือหาอะไรทาน เพื่อลดภาวะความเครียด
3 เดิน Shopping
4 ปรึกษา หรือเมาท์มอยเพื่อนๆ รอบข้าง
5 โทรหาคนรู้ใจ
6 ดูรูปคนที่รัก
7 ดูวิวไกลๆ นอกหน้าต่าง
8 ฟังเพลง
9 เข้าห้องน้ำ
10 เล่นเกมส์ เล่น Facebook
แต่หารู้ไม่ว่า อาจส่งผลต่อการบริการก็เป็นได้ เนื่องจากเวลาในการปฏิบัติงานจะหายไป, KPI ของการบริการจะตก ดังนั้น Supervisor จึงต้องคอยหมั่นสังเกตพฤติกรรมของน้องๆ พนักงาน และปรับทัศนคติ กระตุ้น พัฒนาทักษะการให้บริการ พยายามทำให้น้องๆ มีความสุขกับการทำงานให้มากขึ้น 


บทความ :

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :
หลักสูตร Happy Workplace & Positive Thinking
เป็นหลักสูตรที่สถาบัน Thailand Call Center Academy ออกแบบมาเพื่อขจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นของพนักงานทุกๆตำแหน่ง ในองค์กร เพื่อให้ทุกคนได้ทำงานอย่างมีความสุข ส่งผลถึง Productivity ที่สูงขึ้น การทำงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดประสิทธิผลในการบริการลูกค้าได้อย่างเป็นเลิศ รวมถึงจุดพลังในการใช้ชีวิต และสร้างความสุขให้ตัวเองได้อย่างเห็นผลทันที


Update : วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557