Latest

CME Training Center อบรมหลักสูตรการบริการ Call Center แบบมืออาชีพ : Service Excellence (อบรม Nok Air (Nok Fan Club)) 32 รุ่น

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติจาก บริษัท Tel2Tell จำกัด ในการอบรมให้แก่พนักงาน 1318 Nok Air Call Center ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า Nok Fan Club กด 4 และ กด 8 หลักสูตรการบริการแบบมืออาชีพ : Service Excellence จำนวน 32 Class ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริการแบบต่อเนื่อง 4 เดือน โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็น วิทยากร ถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด ความรู้แบบเต็มๆ รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก การโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การระบายความเครียด การบริการด้วยความสุข ความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่ยอดเยี่ยม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริการ สมกับเป็นสุดยอดทีมงานบริการลูกค้าอย่างแท้จริง เน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

CME Training Center อบรมการบริการด้านหน้า Counter แบบ Face to Face : ให้แก่ พฤกษาคลินิค 38 สาขา (หลักสูตร Service Excellence : มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศระดับ Premium)

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติจาก พฤกษาคลินิค จัดฝึกอบรมพนักงานต้อนรับ พนักงานด้านหน้า Counter ด้านหลัง Counter และ Treatment ทั้ง 38 สาขาทั่วประเทศ ในการอบรมหลักสูตร Service Excellence : มุ่งสู่บริการที่เป็นเลิศระดับ Premium (Service Mind & Beyond Expectation สร้างสรรค์การบริการลูกค้าด้วยใจ ด้วยบริการที่แตกต่าง) ณ สาขาต่างๆของพฤกษาคลินิค โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเติมเต็มและวิธีการปฎิบัติต่อลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย ด้วยการบริการที่แตกต่าง ที่เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ใหม่ๆ สาระ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน ความรัก ความอบอุ่น ความใส่ใจในรายละเอียด สู่การบริการระดับ Premium เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าอย่างดีที่สุด

CME Training Center อบรมการบริการด้านหน้า Counter แบบ Face to Face : หลักสูตร Service Mind & Beyond Expectation (อบรม true Coffee 11 รุ่น)

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก true Coffee จัดฝึกอบรมพนักงาน true Coffee & true Shop สาขา จามจุรี สแควร์, สยามสแควร์ ซอย 2 และสาขา สยามพารากอน จำนวน 11 รุ่น ในการอบรมหลักสูตร เพิ่มพลังการบริการที่เป็นเลิศ ด้วย Service Mind & Beyond Expectation ณ จุดบริการ True Coffee  ซึ่งมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็น วิทยากร ถ่ายทอดเติมเต็มและวิธีการปฎิบัติต่อลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานงานบริการ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ สาระ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน ความอบอุ่น ความใส่ใจในรายละเอียด เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ true Coffee

CME Training Center อบรมการบริการด้านหน้า Counter แบบ Face to Face : โดยได้รับความไว้วางใจ ให้อบรมหลักสูตรจุดพลังการบริหารและการขาย...ให้ทะลุเป้า (อบรมวุฒิ-ศักดิ์ คลินิก) แก่หัวหน้าสาขา หัวหน้าทีมบริการ

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติจาก บริษัท วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก เวชกรรม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร จุดพลังการบริหารและการขาย...ขายอย่างไรให้ทะลุเป้า ให้แก่รองหัวหน้าสาขา วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก ณ ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานทั้ง 5 ภาคอีกครั้ง โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร จุดประกายและเพิ่มพลังการบริการและกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า ซึ่งเป็นการเน้นการปฎิบัติมากกว่าทฤษฎี และ Case ต่างๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที 

CME Training Center อบรมหลักสูตร Service Mind to Service Excellence ซึ่งเป็นการบริการแบบ Face to Face : จุดพลังด้วยใจและการสื่อสาร...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (สสส.)) กลุ่มที่ 1 รุ่นที่ 2-3

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินการอบรมแก่ ทีมนำชม และสุข Shop กลุ่มที่ 1 รุ่นที่ 2-3 ในหลักสูตร จุดพลังด้วยใจและการสื่อสาร...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind & Effective Communication Skill) เมื่อวันจันทร์ที่ 21 และวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559  ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการที่ออกมาจากหัวใจ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร และการบริการลูกค้าแบบเห็นหน้ากัน ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการบริการ คำพูดดีๆ เล็กๆ น้อยๆ ด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ พร้อมเทคนิคการบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เพื่อความสุขของผู้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

CME Training Center อบรมหลักสูตร Service Mind to Service Excellence ซึ่งเป็นการบริการแบบ Face to Face : จุดพลังด้วยใจ...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) กลุ่มที่ 2

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินการอบรมแก่ ทีมรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน พนักงานขับรถ หัวหน้างาน นหลักสูตร จุดพลังด้วยใจ...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind & Service Excellence Skill กลุ่มที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559  ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร และการบริการแบบเห็นหน้ากัน ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการบริการ คำพูดดีๆ ด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ พร้อมเทคนิคการบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เพื่อความสุขของผู้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

CME Training Center อบรมหลักสูตร Service Mind to Service Excellence ซึ่งเป็นการบริการแบบ Face to Face : จุดพลังด้วยใจและการสื่อสาร...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) กลุ่มที่ 1 รุ่นที่ 1

CME Training Center ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินการอบรมแก่ ทีมนำชม และสุข Shop กลุ่มที่ 1 รุ่นที่ 1 นหลักสูตร จุดพลังด้วยใจและการสื่อสาร...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind & Effective Communication Skill ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการที่ออกมาจากหัวใจ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร และการบริการลูกค้าแบบเห็นหน้ากัน ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการบริการ คำพูดดีๆ ด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ พร้อมเทคนิคการบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เพื่อความสุขของผู้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

CME Training Center อบรมหลักสูตร Happy Workplace (หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน) (อบรม In-house Training สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำสำนักระหว่างประเทศ หลักสูตร Happiness in a Work Place ณ โรงแรม River City โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการทำงานที่สร้างความประทับใจ เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน เฮฮา อบอุ่น สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง การพูด การทำงาน ส่งมอบความสุขที่สร้างความประทับใจ เติมเต็มคุณภาพด้วยการบริการจากใจ

CME Training Center อบรมหลักสูตร Effective Communication Technique & Positive Thinking (อบรม In-house Training บริษัท กรุงศรี ออโต้ จำกัด) ซึ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 2/10

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท กรุงศรี ออโต้ จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking รุ่นที่ 2 ณ ห้องอบรม ชั้น 10 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิคฝึกปฏิบัติ วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ การระงับอารมณ์  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน : ยินดีกับอีกหนึ่งศูนย์บริการที่มีบริการคุณภาพระดับมืออาชีพ

CME Training Center อบรมหลักสูตร Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking (Inhouse Training Unicharm)

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท Uni-charm (Thailand) จำกัด จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และทีมพบปะลูกค้า ใน หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking)   เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ห้องอบรม นิคมอุสาหกรรมเวลโกรว์ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน อิ่มเอม และเป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด การโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

CME Training Center อบรมหลักสูตร Service Mind & Beyond Expectation การบริการอย่างเหนือความคาดหมาย (อบรม Inhouse Training ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน))

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) Thanachart Bank ให้ดำเนินการอบรมในหลักสูตร การสร้างเสริม Service Mind และ และการบริการอย่างเหนือความคาดหมาย Service Mind & Beyond Expectation โรงแรม Swissotel โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด คำพูดดีๆ ด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เพื่อความสุขของผู้ใช้บริการ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

CME Training Center อบรมหลักสูตรเทคนิคการเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล D Land Group ซึ่งเป็นหลักสูตรเทคนิคการขายสินค้าอย่างมืออาชีพ สำหรับธุรกิจประเภท Property อสังหาริมทรัพย์

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท D Land Group จำกัด ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายอย่างมืออาชีพ (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและดูแลลูกค้าโครงการ ธุรกิจประเภท อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคการเปิดและปิดการขายที่รวดเร็ว ทั้งแบบ Face-to-Face และทางโทรศัพท์ พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา สนุกกับการฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ กลยุทธ์ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที 

 

CME Training Center อบรมหลักสูตร Service Mind to Service Excellence Beyond Expectation (Inhouse Training Honda Leasing)

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมในหลักสูตร การบริการลูกค้าด้วยใจและการบริการที่เหนือความคาดหมาย Service Mind to Service Excellence Beyond Expectation โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด คำพูดดีๆ ด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ  การระงับอารมณ์ การคลายเครียด คิดบวก คิดดี บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เพื่อความสุขของผู้ใช้บริการ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

CME Training Center อบรมหลักสูตร จุดพลังการบริการลูกค้าด้วย Service Mind....สู่การบริการที่เป็นเลิศ (In-House Training Silom Complex)

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท Silom Building and Service จำกัด (Silom Complex) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ พนักงาน ทีมช่างเทคนิค และแม่บ้าน ในหลักสูตร หลักสูตร จุดพลังการบริการลูกค้าด้วย Service Mind ..สู่การบริการที่เป็นเลิศ ณ ห้องอบรม สสส. 413-414 ขั้น 4 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร การบริการ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด  การระงับอารมณ์ บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

CME Training Center อบรมหลักสูตรเทคนิคการเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล (Professional Sales & Telesales) Toyota Paragon ซึ่งเป็นหลักสูตรเทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ สำหรับธุรกิจประเภทรถยนต์

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก Toyota Paragon ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Inbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและดูแลลูกค้า ธุรกิจประเภทรถยนต์ ทั้งแบบ Face-to-Face และทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขายที่รวดเร็ว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้องอบรม Toyota Paragon โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ กลยุทธ์ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม  โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที