Latest

CME Training Center อบรมหลักสูตรเทคนิคการเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล (Professional Sales & Telesales) Wilson Land & Property ซึ่งเป็นหลักสูตรเทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ สำหรับธุรกิจประเภท Condominium & Resort จำนวน 2 วัน

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก Blue Sky Groups และ Wilson Land & Property Pattaya ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Inbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและดูแลลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจประเภท Condominium & Resort ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขายที่รวดเร็ว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้องอบรม ตึก LCD พัทยาใต้ จำนวน 2 วัน โดยมี คุณโม Owner เป็นประธานเปิดการอบรม และมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ กลยุทธ์ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

 

CME Training Center อบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - โดยเน้น Outbound Call) (In-House Training โรงพยาบาลยันฮี)

CME : Contacts Mind Education Training Center ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลยันฮี  ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Inbound-Outbound Call และ Operator ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขาย ทั้งแบบ Face-to-Face และทางโทรศัพท์ พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ โดยมุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้องอินเตอร์ 1 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย ตอบข้อโต้แย้ง และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Workshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

 

CME Training Center อบรมหลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน Happy Workplace (หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน) (อบรม In-house Training คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการอบรมให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร Happiness in Work Plac คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสร้างความสุข ที่เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจไปสู่ผู้ที่ต้องการติดต่อประสานงาน เพื่อพนักงาน ลูกศิษย์ ผู้ปกครอง อาจารย์ วิทยากร ที่มาใช้บริการ เติมคุณภาพและความประทับใจ ด้วยการทำงานอย่างมีความสุข 

อบรมการบริการหน้า Counter แบบ Face-to-Face หลักสูตร เทคนิคการประสานงานและการรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ Professional Customer Complaint Handling (อบรม In-house training พาราวินเซอร์) รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานที่เป็นเลิศ

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ในเครือพาราวินเซอร์ ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ของเครื่องมือวิเคราะห์และ ทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของ SHIMADZU ประเทศญี่ปุ่น ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ ฝ่ายขาย และ Customer Service ทั้งแบบ Face-to-Face และทางโทรศัพท์ ในหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling) เพื่อเน้นการบริการที่เป็นเลิศและป้องกันข้อร้องเรียน ณ  ห้องอบรม USC 03 ชั้น 9 โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็น วิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติในการสื่อสาร และรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ ที่แท้จริง เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด มารยาท วิธีการครอบครองปัญหา พร้อมสาระ Case Study ดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ พร้อมได้รับความรู้นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

CME Training Center อบรมภาษาอังกฤษ บริษัท TOA PC หลักสูตร Professional Business English Email & Report Writing Workshop

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท TOA (ประเทศไทย)  จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ทีม TOA ระดับ Manager ในหลักสูตร Professional Business English Email & Report Writing Workshop ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการเขียนและตอบ E-mail เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยมี Teacher Richel Tagawa Teraza เป็นวิทยากรถ่ายการเขียนและตอบ E-mail  แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนข้อควรระวังในการเขียน E-mail จาก Case ต่างๆ ที่หลากหลาย พร้อมทั้งเทคนิควิธี การเขียน Report and Note ที่สร้างความประทับใจ เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ สาระ รอยยิ้ม ความเป็นกันเอง ที่สนุกสนาน อบอุ่น พร้อมฝึกการเขียน (work shop) ด้วย Case ที่เกิดขึ้นจริงๆ โดยมี Teacher เจ้าของภาษามา Coach กำกับดูแล จึงมั่นใจว่าผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปปรับใช้ในการบริการได้อย่างมั่นใจ 

CME Training Center อบรมการบริการหน้า Counter หลักสูตร จุดพลังการบริการและการขายสินค้าเวชสำอาง หน้าร้านให้ทะลุเป้า + Upsales Skill (อบรม Yanhee Shop รุ่นที่ 3) ด้วยกลยุทธ์การขาย และเทคนิคการขายหลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิผล

Contacts Mind Education ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลยันฮี จัดฝึกอบรมน้องๆ Yanhee Shop ทุกสาขา สำหรับรุ่นที่ 3 ในการอบรมการบริการแบบ Face-to-Face หลักสูตร จุดพลังการบริการและการขายสินค้าเวชสำอาง..หน้าร้านให้ทะลุเป้า ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย พร้อมจุดประกายเพิ่มพลังการบริการ และเทคนิคการขายสินค้าหน้าร้าน เพื่อสร้างยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้อง Inter 8  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเทคนิค เติมเต็มและวิธีการปฏิบัติต่อลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานงานบริการที่เหนือความคาดหมาย ที่เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ สาระ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน เฮฮา ความอบอุ่น พร้อมการปฏิบัติด้วย Service Mind พร้อมจุดประกายและเพิ่มพลังการบริการ ด้วยกลยุทธ์การขาย และเทคนิคการขายสินค้าเวชสำอาง กระตุ้นยอดขายหน้าร้านแบบ Face to Face ให้ทะลุเป้า ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ๆ การเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี และ Case ต่างๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที  สร้างยอดขายให้ทะลุเป้า เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของชีวิต

CME Training Center อบรมการบริการหน้า Counter แบบ Face-to-Face หลักสูตร จุดพลังการบริการและการขายสินค้าเวชสำอาง หน้าร้านให้ทะลุเป้า + Upsales Skill (อบรม Yanhee Shop รุ่นที่ 2) ด้วยเทคนิคการขายอย่างมีประสิทธิผล

CME Training Center ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลยันฮี จัดฝึกอบรมน้องๆ Yanhee Shop ทุกสาขา สำหรับรุ่นที่ 2 ในการอบรมการบริการแบบ Face-to-Face หลักสูตร จุดพลังการบริการและการขายสินค้าเวชสำอาง..หน้าร้านให้ทะลุเป้า ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย พร้อมจุดประกายเพิ่มพลังการบริการ และเทคนิคการขายสินค้าหน้าร้าน เพื่อสร้างยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้อง Inter 1 เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเทคนิค เติมเต็มและวิธีการปฏิบัติต่อลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานงานบริการที่เหนือความคาดหมาย ที่เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ สาระ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน เฮฮา ความอบอุ่น พร้อมการปฏิบัติด้วย Service Mind พร้อมจุดประกายและเพิ่มพลังการบริการ เทคนิคการขายสินค้าเวชสำอาง กระตุ้นยอดขายหน้าร้านแบบ Face to Face ให้ทะลุเป้า ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ๆ การเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี และ Case ต่างๆที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที  สร้างยอดขายให้ทะลุเป้า เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของชีวิต

CME Training Center อบรมการบริการหน้า Counter แบบ Face-to-Face หลักสูตร จุดพลังการบริการและการขายสินค้าเวชสำอาง หน้าร้านให้ทะลุเป้า + Upsales Skill (อบรม Yanhee Shop รุ่นที่ 1) ด้วยเทคนิคการขายหลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิผล

CME Training Center ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลยันฮี จัดฝึกอบรมน้องๆ Yanhee Shop ทุกสาขา จำนวน 3 รุ่น ในการอบรมการบริการแบบ Face-to-Face หลักสูตร จุดพลังการบริการและการขายสินค้าเวชสำอาง..หน้าร้านให้ทะลุเป้า ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย พร้อมจุดประกายเพิ่มพลังการบริการ และเทคนิคการขายสินค้าหน้าร้าน เพื่อสร้างยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้อง Inter 4 สำหรับรุ่นที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเทคนิค เติมเต็มและวิธีการปฏิบัติต่อลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานงานบริการที่เหนือความคาดหมาย ที่เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ สาระ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน เฮฮา ความอบอุ่น พร้อมการปฏิบัติด้วย Service Mind พร้อมจุดประกายเพิ่มพลังการบริการ ด้วยเทคนิคการขายสินค้าเวชสำอาง กระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ๆ เน้นการปฎิบัติมากกว่าทฤษฎี และ Case ต่างๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที โดยเน้นการสร้างยอดขายให้ทะลุเป้า เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของชีวิต

CME Training Center จัดอบรมหลักสูตรการบริหารงาน Call Center สำหรับ Supervisor ในหลักสูตรเทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor

CME Training Center ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก ช่อง 7 สี TV เพื่อคุณ ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ ทีม Supervisor ในหลักสูตร หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor ณ  Gold Orchid Bangkok Hotel โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการสื่อสารกับทีมงาน รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพื่อสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล พร้อมความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ จากเรื่องที่เข้าใจยากๆ ทำให้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด ลด Bias อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ  Case Study ที่สนุกสนาน และตัวอย่างที่ใช้งานจริงที่เป็น Best Practice ที่เห็นชัดเจนและนำไปปรับใช้ได้ทันที

CME Training Center อบรมการบริการหน้า Counter แบบ Face-to-Face หลักสูตร เทคนิคการประสานงานและการรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ Professional Customer Complaint Handling (อบรม In-house training พาราวินเซอร์)

CME Training Center ได้รับเกียรติจาก บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ในกลุ่มตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และซ่อมรถยนต์โตโยต้า ที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพการบริการ ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม Call Center และ Customer Service ทั้งแบบ Face-to-Face และทางโทรศัพท์ ในหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling) เพื่อเน้นการบริการที่เป็นเลิศและป้องกันข้อร้องเรียน ณ  ห้องอบรม USC 03 ชั้น 9 โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็น วิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติในการสื่อสาร และรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ ที่แท้จริง เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด มารยาท วิธีการครอบครองปัญหา พร้อมสาระ Case Study ดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ พร้อมได้รับความรู้นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

CME Training Center อบรมหลักสูตร เทคนิคการขายและการบริการอย่างมีประสิทธิผล (อบรม In-house training ไทวัสดุ ก่อสร้าง)

CME Training Center ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมเจ้าหน้าที่ขาย ใน หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการนำเสนอขายสินค้าด้านหน้า Counter ทั้งแบบ Face-to-Face และทางโทรศัพท์ ที่มุ่งสู่จุดมุ่งหมายการขายให้ทะลุเป้า ณ ห้องอบรม 4 อาคารเซ็นทรัล สีลม โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างและโครงการก่อสร้างที่มีประสิทธิผล พัฒนาทักษะที่สำคัญที่สุดในการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการใช้คำพูด รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น ความสนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words  ด้วยเทคนิคการโน้มน้าวจิตใจ พร้อมทำ Workshop & Roleplay การบริการที่ดีที่สุดไปสู่ลูกค้า โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

CME Training Center อบรมหลักสูตร Happy Workplace (อบรม In-house Training ฝ่ายแผนงานโครงข่าย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))

CME Training Center ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก ฝ่ายแผนงานโครงข่าย (ผว.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการอบรมแก่ พนักงานทั้งฝ่าย จำนวน 80 ท่านใน หลักสูตร Happy Workplace แบบบรรยายพร้อม Workshop ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร 3 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการทำงานและการสื่อสารที่สร้างความสุข ความประทับใจ เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การสื่อสารภายในองค์กรกับเพื่อนพนักงานด้วยกันเอง มอบความเต็มใจ และจริงใจไปสู่เพื่อนพนักงาน อย่างมีความสุข

CME Training Center อบรมหลักสูตร มาตรฐานการปฏิบัติงาน..สู่การบริการที่เป็นเลิศ (อบรม In-house Training : Bangkok Anti-Aging Center (BAAC))

CME Training Center ได้รับเกียรติจาก Bangkok Anti-Aging Center (BAAC) ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจร เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนทันสมัย และผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ ให้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) พร้อมฝึกอบรมพนักงานภายใน BAAC ในหลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure สู่การบริการที่เป็นเลิศ ณ ศูนย์บริการ BAAC สุทธิสาร โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการด้วยใจ เสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร แบบ Face to Face เพิ่มทักษะทางด้านการบริการ  Customer Service ด้วยความเต็มใจและจริงใจ เพื่อส่งมอบความสุข ความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการของ BAAC โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศกว่าระดับ Premium อย่างเห็นผล : ยินดีกับอีกหนึ่งศูนย์บริการ ที่มีบริการคุณภาพระดับมืออาชีพ

CME Training Center อบรมหลักสูตร Service Mind และการบริการอย่างเหนือความคาดหมาย รุ่นที่ 2 (อบรม In-house Training Centre Point Hospitality Bangkok)

CME Training Center  ได้รับเกียรติจาก บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม Guest Service Executive  / Front Office Manager / Duty Manager  (Responsible for handling front office reception and administration duties ในหลักสูตร การสร้างเสริม Service Mind และการบริการอย่างเหนือความคาดหมาย (Service Mind & Beyond Expectation) ณ ห้อง ศาลาแดง 3 อาคาร Q House ลุมพินี โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการด้วยใจ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยการคิด การพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการบริการ บริการด้วยความเต็มใจ จริงใจ และใส่ใจในรายละเอียดเพื่อส่งมอบความสุข ความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

CME Training Center อบรมหลักสูตร Service Mind และการบริการอย่างเหนือความคาดหมาย (อบรม In-house Training Centre Point ในเครือ บริษัท Q House จำกัด (มหาชน))

CME Training Center ได้รับเกียรติจาก บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม Guest Service Executive  / Front Office Manager / Duty Manager  (Responsible for handling front office reception and administration duties ในหลักสูตร การสร้างเสริม Service Mind และการบริการอย่างเหนือความคาดหมาย (Service Mind & Beyond Expectation) รุ่นที่ 1 ณ ห้อง ศาลาแดง 1,2 อาคาร Q House ลุมพินี โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการด้วยใจ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยการคิด การพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการบริการ บริการด้วยความเต็มใจ จริงใจ และใส่ใจในรายละเอียดเพื่อส่งมอบความสุข ความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ เทคนิคการบริการใหม่ๆที่เหนือความคาดหมาย ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเห็นผลชัดเจน