Latest

CME Training Center อบรมหลักสูตร Service Mind และการบริการอย่างเหนือความคาดหมาย ส่งมอบการบริการที่ประทับใจ ครั้งที่ 4 (อบรม In-house Training โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์)

CME Training Center ได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ครั้งที่ 4 ให้ดำเนินการฝึกอบรมในหลักสูตร การสร้างเสริม Service Mind และการบริการอย่างเหนือความคาดหมาย ส่งมอบการบริการที่ประทับใจ (Service Mind & Beyond Expectation) ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารไสวบราวน์ 2 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการด้วยใจ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยการคิด การพูดกับคนไข้ ผู้ป่วย ผู้ใช้บริการ ด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการบริการ บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจ เพื่อส่งมอบความสุข ความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล สมกับเป็นสุดยอดทีมงานบริการลูกค้าอย่างแท้จริง โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

CME Training Center อบรม หลักสูตร Effective Communication & Positive Thinking ครั้งที่ 2 (อบรม In-house Training โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์)

CME Training Center ได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ครั้งที่ 2 ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารไสวบราวน์ 2 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดกับคนไข้ ผู้ป่วย ผู้ใช้บริการ ด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด การระงับอารมณ์ คลายเครียด คิดบวก คิดดี บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เพื่อความสุขของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล สมกับเป็นสุดยอดทีมงานบริการลูกค้าอย่างแท้จริง โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

CME Training Center อบรม หลักสูตร Effective Communication & Positive Thinking ครั้งที่ 1 (อบรม In-house Training โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์)

CME Training Center ได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ให้ดำเนินการฝึกอบรม ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารไสวบราวน์ 2 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร เน้นการแก้ไข-ปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดกับคนไข้ ผู้ป่วย ผู้ใช้บริการ ด้วยความรู้ใหม่ๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด  การระงับอารมณ์  คิดบวก คิดดี บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า สมกับเป็นสุดยอดทีมงานบริการลูกค้าอย่างแท้จริง  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

CME Training Center อบรมหลักสูตร Happy Workplace (หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน) Happiness in Work Place (อบรม In-house Training สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน)

CME Training Center ได้รับเกียรติจาก สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตร Happiness in a Work Place และเทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงาน ณ บ้านอัมพวา Resort & Spa จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการที่สร้างความประทับใจ เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน เฮฮา อบอุ่น สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง การพูดที่สร้างความประทับใจ เติมเต็มคุณภาพด้วยการบริการจากใจ

CME Training Center อบรมหลักสูตร Personality บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารและการบริการ (อบรม In-house Training ทิพยประกันชีวิต)

CME Training Center  ได้รับเกียรติจาก บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตัวแทนประกัน ในหลักสูตร Personality บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารและการบริการอย่างมีประสิทธิผล ณ โรงแรมชฎา โดยมี คุณกร-นิธิวัชร์ ทวีวรัญรัฎฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประกันสามัญและการตลาด เป็นประธานเปิดการอบรม และ อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน และเป็นกันเอง การโน้มน้าว การระงับอารมณ์ ปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการบริการ ผู้เข้ารับการอบรมทุกๆ คนน่ารักมากเลยครับ

CME Training Center อบรมหลักสูตร Happiness in Work Place (หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน) (อบรม In-house Training สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน 1669 รุ่นที่ 4 ประจำภาคเหนือ)

CME Training Center ได้รับเกียรติจาก สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการอบรมให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำภาคเหนือ หลักสูตร Happiness in Work Place : Relief Stress รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็น วิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการที่สร้างความสุข ที่เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจไปสู่ผู้ประสบเหตุ เติมคุณภาพและความประทับใจ ด้วยการบริการจาก ศูนย์บริการฉุกเฉิน ที่ช่วยเหลือชีวิตประชาชน ในนาทีวิกฤติอย่างเร่งด่วน

CME Training Center อบรมหลักสูตร Happy Workplace (หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน) Happiness in Work Place (อบรม In-house Training สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน 1669 รุ่นที่ 3 ประจำภาคใต้)

CME Training Center ได้รับเกียรติจาก สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการอบรมให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำภาคใต้ หลักสูตร Happiness in Work Place : Relief Stress รุ่นที่ 3  ณ โรงแรม Royal Puket City จังหวัดภูเก็ต โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการที่สร้างความสุข ที่เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจไปสู่ผู้ประสบเหตุ เติมคุณภาพและความประทับใจ ด้วยการบริการจาก ศูนย์บริการฉุกเฉิน ที่ช่วยเหลือชีวิตประชาชน ในนาทีวิกฤติอย่างเร่งด่วน

CME Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Happy Workplace หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน Happiness in Work Place (อบรม In-house Training สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน 1669 รุ่นที่ 1 ประจำภาคกลาง)

CME Training Center ได้รับเกียรติจาก สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการอบรมให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำภาคกลาง หลักสูตร Happy Work & Happiness in Work Place : Stress Relief รุ่นที่ 1 โดยมี อ.นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน เป็นประธานเปิดการอบรม และ อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสร้างความสุข ที่เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจไปสู่ผู้ประสบเหตุ เติมคุณภาพและความประทับใจ ด้วยการบริการจากศูนย์บริการฉุกเฉิน ที่ช่วยเหลือชีวิตประชาชน ในนาทีวิกฤติอย่างเร่งด่วน

CME Training Center อบรมหลักสูตร Service Mind & Beyond Expectation ซึ่งเป็นหลักสูตรการบริการลูกค้าด้วยใจอย่างมืออาชีพ และการบริการที่เหนือความคาดหมาย เพื่อมุ่งสู่ Service Excellence..การบริการอย่างเป็นเลิศ

CME Training Center เปิดการฝึกอบรมในหลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ Service Excellence & Management for Leader (Service Mind & Service Excellence Beyond Expectation) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการบริการด้วยใจและการบริการที่เหนือความคาดหมาย โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร การพัฒนา เทคนิคการปรับปรุง เพิ่มเติมและการบริการที่มีประสิทธิผล  ที่เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ใหม่ๆ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน มิตรภาพ ความรัก ความอบอุ่น อิ่มเอมและเป็นกันเอง โดยใช้ Tools เครื่องมือสื่อการสอนที่ออกแบบเและเป็น Signature ที่สนุกสนาน

CME Training Center (Contacts Mind Education Training Center) เปิดอบรมหลักสูตรการสื่อสาร หลักสูตรเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียน หลักสูตรการขาย งานบริการ การสนทนา หลักสูตรการบริการลูกค้าที่น่าประทับใจ

Contacts Mind Education Training Center หรือ "CME Training Center" ศูนย์การเรียนรู้ ฝึกอบรมและสัมมนาที่ให้บริการทั้งการอบรม Inhouse Training และ Public Training เปิดฝึกอบรม หลักสูตร Professional Customer Service & Management ที่นำประสบการณ์จริง มาถ่ายทอด เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการสู่ระดับมืออาชีพ ซึ่งมีหลักสูตรที่โดดเด่น อาทิ หลักสูตรอบรมการบริการลูกค้า Customer Service และ Management  เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication & Positive Thinking, เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ Professional Complaint Handling & Management, อบรมพนักงานขาย การโน้มน้าวจิตใจ,  มารยาทในการบริการ, Service Mind, Service Excellence  อบรมการทำงานเป็นทีม, หลักสูตรอบรมกลยุทธ์การบริหารจัดการ, อบรมภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, หัวหน้าทีมบริการลูกค้า Supervisor & Manager ดำเนินการถ่ายทอดประสบการณ์โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงานตรง ด้านการบริการ มากกว่า 27 ปี และเป็นมืออาชีพด้านงานบริการอย่างแท้จริง